درخواست بازگشت اعتبار

نام کاربری
Invalid Input

شماره کارت *
لطفاً شماره کارت بانک عضو شتاب خود را وارد کنید

نام و نام خانوادگی دارنده کارت *
لطفاً نام و نام خانوادگی دارنده کارت معرفی شده را قید نمایید

شما 0 تومان اعتبار دارید. لطفا مبلغی کمتر یا مساوی این مقدار در فیلد زیر وارد کنید.
مبلغ درخواستی جهت عودت (تومان) *
لطفاً مبلغی را که مایلید به حسابتان عودت داده شود را به تومان ذکر کنید

 
مبلع 3% که به عنوان خرید انلاین به اعتبار شما افزوده شده بود از مبلغ درخواستی کسر شده و تا 72 ساعت آینده به حساب شما واریز خواهد شد.

RegisterLoginFacebookGoogleLinkedinTwitterInstagramAparat